M O N O C H R O M E

Top / Bottom - Fashion Bloggerrr // Watch - Daniel Wellington // Ring - H&M // Shoes - HuiiCloset // Bag - Zara 

What's your opinion?